Informace o výhercích soutěží budou zveřejněny po ukončení na stránkách jednotlivých soutěží respektive webu www.chudystudent.cz

Každé soutěže se může zúčastnit soutěžící pouze jednou, přičemž do slosování o výhru jsou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří správně zodpověděli soutěžní otázku/otázky. Pokud se soutěž skládá z více na sobě nezávislých kolech, může se soutěžící zúčastnit každého z nich. Výherci jsou informováni o výhře a způsobu předání výhry e-mailem či telefonem nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení soutěže.

Z tohoto důvodu je nutné při vyplňování soutěžního formuláře zadat pravdivé údaje a funkční kontakt. Nepovede-li se výherce kontaktovat mailem či telefonem do 3 dnů po odeslání informace o výhře, výhra propadá.

Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok, nárok na výhru nelze převést na další osobu. Nelze požadovat místo výher finanční plnění. Vymáhání výhry soudní cestou není možné.

  • Server www.chudystudent.cz si vyhrazuje právo soutěž bez předchozího oznámení zkrátit, prodloužit či zrušit.
  • Účast v soutěžích je dobrovolná a uživatel svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.
  • Server www.chudystudent.cz si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek.
  • Ponecháním zaškrtnuté volby “Posílejte mi prosím na email informace o nových soutěžích a akcích Chudého studenta” dáváte prokazatelný souhlas pro příjem informačních zpráv serveru dle Zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.)

Příjem zpráv můžete kdykoli zrušit prostřednictvím odkazu v přijatém mailu.

Ponecháním zaškrtnuté volby zmiňující se o zařazení e-mailové adresy do mailingu partnera soutěže dáváte prokazatelný souhlas pro příjem informačních zpráv serveru partnera dle Zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.). Příjem zpráv se poté ruší přímo u partnera soutěže.