Střední škola diplomacie a veřejné správy v Mostě

Láká vás práce u policie nebo armády? Studujte Střední školu diplomacie a veřejné správy v Mostě!

Unikátní škola, která ctí morální hodnoty, samostatnost a individualitu jedince. Vzájemná
úcta a respekt jsou základním stavebním kamenem kvalitní spolupráce. Naučí vás zde být
nejen dobrým policistou, vojákem nebo kriminalistou, ale také dobrým člověkem se
správnými hodnotami. Všichni si zde jsou rovni. Učitelé studentům vykají, studenti učitele
oslovují ,,pane profesore“.

Maturitní zkoušku v oboru Bezpečnostně právní činnost v této poměrně mladé škole
absolvovalo již přes 300 studentů, a to s velmi vysokou úspěšností.
Více jak 30 % z nich se vydalo cestou Policie ČR, armády či vězeňské služby a dalších téměř 30
% se rozhodlo pokračovat ve studiu na vysokých školách v oboru Kriminalistika a právo.

Studenty zde učí nejen teorii, ale také praxi. Všichni se účastní ve 3. ročníku praxe přímo u
Policie ČR a dalších bezpečnostních složek, střelecké přípravy v rozsahu 16 hodin a řízené
praxe, kde se například zúčastní ohledání místa činu.

Škola dbá na dobrou fyzickou kondici svých studentů a proto ve 3. a 4. ročníku absolvují
fyzické testy přímo u Policie ČR v Mostě, kde následně získají certifikát o úspěšném složení
zkoušky. Kondici si mohou celý rok zlepšovat ve fitness centru, které najdeme přímo ve
škole. Dále škola disponuje svou vlastní střelnicí.

Dále je připraveno bohaté množství přednášek od profesionálů z oboru – hasičů, policistů i
vojáků, kteří se studenty proberou závažná témata jako jsou vraždy, terorismus či drogy, ale i
osvětová témata jako šikana nebo kriminalita mládeže.

Navíc se 2x ročně studenti zúčastní intenzivní výuky sebeobrany v rozsahu 12 hodin a
odborné exkurze přímo u Policie ČR.

U studentů je kladen vysoký důraz na finanční gramotnost. Na škole je založen klub přímo na
toto téma a studenti si zde mohou například vyzkoušet hru Cashflow101 od známého
podnikatele a autora bestselleru Bohatý táta, chudý táta – Roberta Kiyosakyho. Následně se
v Cashflow101 mohou zúčastnit i Mistrovství ČR.

Cílem školy je profesní i osobnostní růst studenta, který se po maturitě ihned uchytí na trhu
práce nebo bude pokračovat ve studiu na vysoké škole. Získá vysokou finanční gramotnost,
profesionalitu a rozvine na maximum svou osobnost.
To i mnohem více nabízí Střední škola diplomacie a veřejné správy v Mostě!

http://www.ssdvs.cz/cz/o-skole/rozcestnik/

Komentáře k příspěvku