Program Erasmus od A do Z

Program Erasmus od A do Z

Co je to Erasmus?

Pojmenování programu pro zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů v rámci Evropské unie je odvozeno od renesančního humanisty Erasma Rotterdamského, další variantou názvu je i zkratka z European Action Scheme for the Mobility of University Students (Evropský akční program na podporu mobility vysokoškolských studentů), dobře vystihující jeho smysl. V Česku je správou programu pověřena Národní agentura pro evropské vzdělávací programy a i my, studenti, se jej můžeme aktivně zúčastnit. Od roku 2014 byl nahrazen programem s označením ERASMUS+.

Co všechno zahrnuje a co přináší pro studenty?

Program je velmi rozsáhlý, týká se aktivit pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Rozšířená varianta Erasmus+ je projektována na období 2014 až 2020 v rámci EU. Umožňuje získat nové znalosti a dovednosti v rámci studia, čímž přispívá do budoucna i k širším možnostem při hledání budoucího zaměstnání.

Velmi zajímavým zdrojem informací je databáze zkušeností, ve které si můžeš snadno vylistovat zkušenosti studentů z různých zemí a univerzit. Dozvíš se prakticky vše o průběhu studia, pobytu, financích atd.

Díky tomuto programu bude průběžně umožněno více než 4 milionům Evropanů studovat v zahraničí, absolvovat praxi či odbornou stáž a získat nedocenitelné zkušenosti, případně v zahraničí také vykonávat dobrovolnou činnost. Už původní program Erasmus si v oblasti vzdělávání a odborné přípravy získal výbornou pověst díky mnoha nabízeným příležitostem, nová varianta je ještě obsáhlejší ve všech pěti základních bodech, tedy ve školním vzdělávání, odborném vzděláváni a přípravě, vysokoškolském vzdělávání, vzdělávání dospělých a evropské integraci.

Musím přiznat, že Erasmus v Itálii má i svoje nezpochybnitelný výhody.

Fotka zveřejněná uživatelem Ondra Koch (@ondrakoch),

Pokud se chceme přidat

Pro nás coby studenty je pochopitelně aktuální možnost zúčastnit se odborného vzdělávání a přípravy i oboru vysokoškolského vzdělávání. Jakým způsobe se do programu Erasmus+ můžeme zapojit? Kvalifikační podmínky pro zahraniční studium jsou jasně stanoveny, podívejme se tedy na ně trochu detailněji.

 • finanční prostředky v rámci programu LLP (dlouholetý učební program) jsou určeny pro ty, kteří jsou do programu zapojeni a účastní se studijních pobytů na oprávněných partnerských institucích, tento charter uděluje Evropská komise. Studenti musejí být zapsáni do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysílající škole.
 • status studenta může být přiznán i osobám, které mají ve vysílající zemi trvalý pobyt nebo status uprchlíka
 • finanční podpora bude poskytována pouze studentům, kteří jsou řádně zapsáni do minimálně druhého ročníku vysokoškolského studia (pro bakalářskou úroveň) nebo téhož ročníku studia na vysílající vyšší odborné škole
 • podpora bude studentům poskytována výlučně na řádné pregraduální nebo postgraduální studium včetně přípravy prací, vedoucí k získání diplomu či kvalifikace, na účast v jazykovém kurzu před studijním pobytem nebo na kombinaci stáže a studia pod podmínkou garantování přijímací institucí. Délka studia je stanovena od 3 do 12 měsíců, finanční podpora se přiděluje na celou dobu pobytu
 • pro opakované výjezdy studentů platí, že student může vyjet na studijní pobyt nebo stáž jen jedenkrát a jen jedenkrát také obdržet stipendium. Maximální doba pro výjezd do zahraničí je 24 měsíců včetně programu Erasmus Mundus, pravidla se vztahují i na pobyty či stáže v rámci programů Socrates a Leonardo da Vinci II. Jeden studijní pobyt lze absolvovat i ve více zemích v rámci stanovené doby za předpokladu, že jednotlivé části programu tvoří jeden ucelený studijní pobyt
 • studenti bez finanční podpory se mohou programu Erasmus také účastnit a náleží jim status studenta programu, jenž jim umožňuje využívat všech výhod, které program nabízí
 • finanční podpora je určena na pokrytí části nákladů souvisejících s mobilitou, tedy cestovních výdajů, jazykové přípravy a vyšších životních nákladů v hostitelské zemi
 • výběr studentů ke studijnímu pobytu je v kompetenci vysílající instituce, která musí zveřejnit veškeré podmínky výběrového řízení i následně jeho výsledky. Studenti s přechodným pobytem v ČR mají při výběru nejnižší prioritu
 • před odjezdem si musí student sestavit konkrétní studijní plán, po jeho schválení vzniká takzvaná „studijní smlouva“
 • přijímající instituce nesmí požadovat žádné placení univerzitních poplatků od studentů, přijímaných v rámci programu Erasmus (za školné, registrace, zkoušky, používání laboratoří nebo knihoven apod.). Studenti však mohou být požádáni, aby si zaplatili malé částky na pokrytí pojistek, členství ve studentských organizacích nebo používání kopírek, laboratorních produktů apod.
 • vysílající instituce nesmí požadovat na vyjíždějících studentech žádné poplatky v souvislosti s organizací či administrací studijních pobytů v zahraničí
 • Každý studující obdrží při podpisu finanční dohody tzv. Erasmus Chartu studenta, stanovující základní práva a povinnosti účastníka programu. Charta tvoří přílohu finanční dohody.

Komentáře k příspěvku