Jak se naučit přijímat kritiku?

Jak se naučit přijímat kritiku?

Chybami se člověk učí

Ačkoli ze všech stran můžeme slyšet, jak je kritika přínosná a napomáhá rozvoji osobnosti, stejně ji nikdo neslyší ani nepobírá rád. Pokud se ovšem jedná o kritiku podanou vhodným způsobem a zároveň oprávněnou, měli bychom se naučit přiznat chyby, případně odpovídajícím způsobem reagovat. Kritiku totiž nemusíme jen nechat dopadnout na svou hlavu a trpně ji snášet, jsou tu i možnosti reakce.

Nejhorší je neoprávněná kritika, ani v tom případě bychom ale neměli vyletět jako čertík z krabičky, ačkoli vyvolané emoce bývají velmi silné.

Jak udržet chladnou hlavu?

Zvládněme tedy kritiku s grácií a přehledem, aspoň naoko pro všechny kolem. Negativní pocity, které z přijímání kritiky jakéhokoliv typu vznikají, není vhodné v sobě hromadit, dusit a potlačovat, jinak se začneme podobat časované bombě, u níž nikdo netuší, jak málo stačí ke spuštění. Nakonec by to mohl odskákat někdo, komu bychom to v žádném případě nepřáli. Rozumným a odpovídajícím způsobem vyjádřená lítost je na místě, jistě ji kritizující ocení, bude mít dojem, že jeho slova padla na úrodnou půdu. Okamžitá argumentace (bez promyšlení a přípravy) situaci nevyřeší, naopak, občas ještě vypustíme z úst něco, co bychom sice později rádi vzali zpět, jenže už se stalo…

Další postup

Pochopit kritiku jako upozornění na to, co jsme udělali špatně, ne jako potupu nebo ponížení, to je smysluplný postoj, ačkoli do téhle pozice se nikomu z nás určitě nevstupuje dobře. Rozhodně po přijetí kritiky není zapotřebí uzavřít se do sebe a truchlit nebo se odepisovat. Kdo nic neudělá, ten ani nic nepokazí, je ale také současně víceméně k ničemu, takže zbytečný pro fungující firmu. Důležité je, abychom se dokázali z chyby poučit a příště se jí vyvarovat, to by mělo být účelem i smyslem kritiky.

Chvála není opakem kritiky

I když se to nezdá, také chvála dokáže mnohé z nás docela slušně rozhodit a vykolejit ze zavedeného standardu. Naučit se přijmout pochvalu totiž není nic jednoduchého, ačkoli se jedná o příjemný proces. Nervozita, snaha o zlehčení situace nebo nejisté pochybování o důvodu k pochvale nám na dobrém dojmu v žádném případě nepřidají. Když už si chválu zasloužíme, vychutnejme si ji. Berme to jako zaslouženou odměnu, které se nám dostalo za náš výkon. Pokud sami máme důvod ke kritice, neskákejme hned po příležitosti na někom se pěkně „povozit“, napřed si celou situaci proberme a zvolme vhodný postup. Někdy nezaškodí se zkusit na chvíli vžít do role toho druhého.

Komentáře k příspěvku