„Umění je celoživotní poslání,“ prozrazuje Lucie Drdová

„Umění je celoživotní poslání“, prozrazuje Lucie Drdová

Kdo je Lucie Drdová?

V rozhovoru máte možnost seznámit se s galeristkou a kurátorkou Lucií Drdovou, která vede v Praze vlastní galerii – Drdova Gallery. Kromě toho také pravidelně přispívá do periodik Fotograf, Hospodářské noviny a Art+Antique.

Kvalitu garantuje galerista

1) Vzpomínáte si ještě na moment, kdy jste se rozhodla otevřít si vlastní galerii, co vás k tomu vedlo?

Úvaha o vlastní galerii mě provázela asi dva roky a finální rozhodnutí bylo nakonec otázkou jednoho večera. Spíš bych to popsala jako vnitřní hledání a uvědomování si, čemu se chci naplno věnovat a co by mě jak pracovně, tak lidsky naplňovalo. Současně jsem musela zvážit i praktickou a finanční stránku takového projektu.

2) Čím je vaše galerie výjimečná a vybočuje z řady ostatních?

Každá galerie tohoto typu (privátní galerie, která dlouhodobě zastupuje a podporuje vybranou skupinu žijících umělců) je výjimečná svým portfóliem vybraných umělců, jejichž kvalitu garantuje galerista. Drdova Gallery zastupuje 7 pozic mladé a střední generace umělců žijících v Čechách, kteří pracují s nejrůznějšími médii.

3) Co bylo při otvírání vlastní galerie nejtěžší?

Myslím, že tehdejší euforie překryla všechny obtíže a asi jen krátké časové rozpětí 3 měsíců mezi rozhodnutím a vlastním otevřením bylo velmi vyčerpávající.

Lucie Drdová

Národnost nehraje roli

4) Podle čeho vybíráte umělce, jež vystavujete?

Na základě dosavadního vzdělání, zkušeností a neustálém dívání se a hledání originálního a kvalitního uměleckého výrazu.

5) Jaký je váš výstavní plán pro nastávající půlrok?

Obecně se výstavní plán galerie skládá z autorských výstav nových prací umělců zastoupených galerií, které jsou doplněné většinou o skupinové výstavy pod konkrétním kurátorským dohledem. Po létě zahajujeme kolektivní výstavou o současné fotografii kurátora Václava Jánoščíka a poté galerie poprvé představí tvorbu malířky Moniky Žákové.

Lucie Drdová

6) Jsou rozdíly v kvalitě současné umělecké tvorby v Čechách a v zahraničí?

Na tuto otázku se nedá odpovědět krátce. Na jedné straně národnost nehraje velkou roli v současném umění, na druhou podmínky pro tvorbu a vůbec pro umělecký provoz částečně determinují jeho podobu.

7) Jaké je vůbec postavení umění v dnešním světě?

Umění jako takové je nedílnou součástí lidské společnosti a spoluvytváří naše duchovní hodnoty a pomáhá nám chápat svět kolem nás.

Lucie Drdová

Stát se a být umělcem není snadné

8) Vnímáte na současném trhu s uměním nějaký trend?

Trendů je mnoho a trhů také. Pokud bychom se bavili o podobě globálního trhu, tak zde panuje tendence zaměňovat tržní cenu umění za jeho symbolickou hodnotu. Jinými slovy převládá tendence nakupovat populární jména za často neadekvátně vysoké ceny a ustupuje skutečné znalectví.

Více o galerijní činnosti se můžeš dozvědět na www.drdovagallery.com

9) Jak se umění v současné době prodává?

Pokud mluvíme o českém trhu, který je v oblasti současného umění malý a nerozvinutý, tak přes tento fakt je evidentní rostoucí zájem především mladší generace, která se s ním dokáže lépe identifikovat a vyjadřuje svůj životní postoj.

10) Co byste doporučila mladým umělcům, kteří studují umělecký obor?

Umění je celoživotní poslání a musí vycházet z hlubokého přesvědčení a potřeby tvořit, komentovat. Stát se a být umělcem není snadné, ale krásné (tedy z mého pohledu člověka, který umělcům pomáhá a sleduje jejich vývoj, ale sám netvoří). Musí studovat, cestovat, dívat se, být věrný svému přesvědčení a vytrvat. Z praktické strany je to také o aktivitě, networkingu a často štěstí. Navzdory obecné představě o „bohémském“ umělci jde o obor, který vyžaduje nesmírnou disciplínu, znalost a odhodlání.

Komentáře k příspěvku