Rozklíčuj podmínky studia v zahraničí

Rozklíčuj podmínky studia v zahraničí

Na studijní pobyt do zahraničí

Zahraniční studijní pobyty se realizují zpravidla prostřednictvím speciálních programů, které jsou tímto směrem orientovány. Před definitivním rozhodnutím je určitě vhodné důkladně prostudovat formální náležitosti studijních programů a vše pečlivě naplánovat.

Vyrazit za vděláním do světa?

Mezi základní a pochopitelně nejčastější požadavky na studium v zahraničí se řadí jazykové znalosti (dokladem je osvědčení o absolutoriu státní nebo mezinárodní jazykové zkoušky či absolvování testů a pohovorů na vlastní univerzitě), nesmí rozhodně chybět ani certifikát o dosavadních studijních výsledcích.

Samotné podmínky studia jsou často také vázány na konkrétní studijní program nebo náplň pracovní stáže. Zahraniční studium probíhá v mnoha oborech, asi největší zájem je o ekonomiku a management, humanitní i společenské vědy, jazyky a mezinárodní studia, kulturu, umění. Z dalších bychom neměli opomenout medicínu, farmacii, právo, přírodní vědy, technické obory, zemědělství a veterinu. Ani studium dalších oborů ale není opomíjeno, naši studenti jsou bohatě zastoupeni na evropských i zámořských školách.

Při podávání přihlíášek a sjednávání náležitostí je důležité:

  • zvolit formu studia (může být prezenční, kombinovaná nebo distanční)
  • provést zápis do vybraného studijního programu na vysoké nebo vyšší odborné škole
  • specifikovat ročník, který již studujeme (někdy je možné zahraniční studium jen pro vyšší ročníky)
  • stanovit konkrétní studijní plán pro zahraniční pobyt včetně počtu tzv. kreditů, údaje odsouhlasí následně vysílající i přijímající škola a také student sám

Program bývá určitým způsobem limitován, nejčastěji jde o věkovou hranici (nejvyšší a nejnižší přípustný věk pro získání stipendia) i o maximální přípustný počet využití studijního programu (opakovatelnost).

Různé programy se liší

Specifiky programů je třeba pečlivě prostudovat, což nám usnadní konečnou volbu. V oblasti programů pod hlavičkou EU je známý především program ERASMUS, který je směrován především na mobilitu a spolupráci vysokoškolského vzdělávání v rámci Evropy. Jeho aktivity cílí na studenty, kteří chtějí v zahraničí studovat a následně i pracovat, na pedagogy, kteří chtějí v zahraničí vyučovat a na vysokoškolské pracovníky se zájmem o práci v zahraničí.

Spolupráce je v rámci programu provázána ve formě multilaterálních sítí a projektů spolu s intenzívními doplňujícími programy. Erasmus umožňuje využít pobyt v délce 3 měsíců až jednoho roku s minimálním počtem kreditů, stanoveným vysokou školou, student musí být občanem státu který je zapojen v programu LLP (Lifelong Learnig Programme – program celoživotního učení), mít v něm trvalý pobyt nebo obdržet status uprchlíka.

Z dalších programů je zajímavý CREEPUS s věkovou hranicí do 35 let, podmíněný ukončením nejméně druhého semestru řádného studia. Pobyt může trvat od tří do deseti měsíců. Dále dobře funguje německý výměnný program DAAD, studium v Německu je pro mnohé z nás velmi lákavou alternativou a zárukou kvalitního vzdělání. Podmínkou k přihlášení je maturita na českém gymnáziu po roce 1994 a doklad o úspěšném absolvování jazykové zkoušky.

Němčinu využijeme i při účasti v rakouském studijním programu AKTION, jenž slouží především pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě. Do oboustranné spolupráce je kromě studentů zapojován i vědecký dorost, podpora je poskytována ve dvou kategoriích.

Individuální stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi v součinnosti s jazykovými kurzy na školách, ve formě institucionární jde o podporu projektů spolupráce vzdělávacích institucí. Výběr možností v oboru zahraničního studia je tedy skutečně obsáhlý.

Komentáře k příspěvku