Půjčka na studium? V zahraničí běžná, u nás opomíjená záležitost

Půjčka na studium? V zahraničí běžná, u nás opomíjená záležitost

Půjčky na studium představují specifickou kategorii úvěrových produktů, jelikož je banka poskytuje klientům, kteří z velké části nejsou příliš bonitní, nicméně by jejich úspěšné vystudování mělo určitou bonitu posléze zaručit. Pro bankovního či nebankovního poskytovatele těchto půjček jde tedy spíše o investici do budoucího perspektivního klienta, nicméně každý úvěrový produkt by měl zohledňovat daná rizika, proto tyto půjčky nepatří k těm nejlevnějším. U nás však tyto půjčky tvoří pouze minimální segment úvěrového trhu a v minulosti od nich dokonce některé banky pro nezájem upustily.

Chybějící nabídka kvalitního vzdělávání

Česká republika má sama o sobě poměrně hustou síť státem zřizovaných a financovaných vysokých škol, na kterých se za běžných podmínek neplatí žádné školné (existuje jen poplatek 500 eur u zahraničních studentů), proto není běžná česká studentská populace nucena k řešení vysokých nákladů, jako jejich kolegové v Anglii či USA. Zároveň chybí v Čechách nabídka v segmentu vysoce prestižních vysokých škol s tradicí a kontakty do zahraničí, což je opět dáno stavem trhu se vzděláním v ČR po roce 1989, a pravděpodobně potrvá ještě nějaký čas, než se v nabídce vysokých škol něco zásadního změní, co by za určitých okolností studenty vysokých a vyšších odborných škol motivovalo k širšímu využití studentských úvěrů.

Aktuální nabídka půjček na studium

Většina oslovených bankovních ústavů v ČR nabízí studentská konta s možností kontokorentu či vedení kreditní karty. Tyto produkty však většinou neposkytují příliš vysoké finanční krytí, pro studenty jde zpravidla o několik desítek tisíc. Aktuálně u nás nabízí skutečné studentské půjčky pouze Komerční banka, Česká spořitelna a Unicredit bank, přičemž u všech těchto zmíněných bank jsou podmínky v zásadě podobné. Kromě běžných dokumentů je k žádosti o úvěr většinou nutné předložit i potvrzení o studiu s předpokládanou dobou jeho ukončení. Často je také podmínkou mít s sebou při sjednávání úvěru ručitele nebo alespoň spoludlužníka, který se vám za váš úvěr zaručí a jehož bonitu si banka samozřejmě prověří. Samotný úvěr se následně splácí většinou ve formě úroků a to po dobu, kdy nemá student žádný pravidelný příjem. Poté, co studium dokončí a začne pracovat, přejde i na splácení samotné jistiny úvěru.

Studentské úvěry kontra půjčky – co vyjde výhodněji?

Studentské úvěry od velkých bank mají nespornou výhodou v tom, že je možné jejich splatnost odkládat a nastavovat podle aktuální finanční situace studenta, popř. je možné daný úvěr vyplácet postupně, stejně jako například chodí požadavky na úhradu školného na zahraničních univerzitách. Stejně tak je možné tyto úvěrové produkty kombinovat se stipendijními programy, a využít tak více možností financování studia.

Pokud naproti těmto vlastnostem postavíme klasické úvěrové produkty – ať už si vybereme půjčky od bankovních či nebankovních institucí, vyjdou nám některé půjčky bez účelu sice jako levnější a dostupnější, nicméně často nemívají tak vysoké rámce, jako klasické studentské půjčky. Rychlou půjčkou bez účelu je tedy bez problému možné uhradit nějaký jednorázový výdaj v řádech desítek tisíc, je však dobré mít v takovém případě i nějaký příjem na úhradu pravidelných splátek, jelikož u těchto úvěrových produktů hrozí vysoké postihy za nedodržení termínů splácení.

Půjčka na studium? V zahraničí stejně běžná jako hypotéka

Zatímco hypotéční úvěr nebo leasing na automobil nepokládá většina veřejnosti za klasické půjčky, ale spíše za běžnou součást fungování, jsou studentské půjčky považovány spíše za exotickou záležitost, která zbytečně zadlužuje budoucího absolventa. V zahraničí je ovšem trend poněkud jiný, zejména pak v zemích jako je USA, Jižní Korea nebo Velká Británie, kde úvěr na studium představuje pro běžného studenta prakticky jedinou možnost, jak vystudovat prestižní vysokou školu, která absolventům otevře dveře k dobře placeným pozicím. Zdroje z amerického ministerstva školství uvádějí, že nějakou formu bankovního úvěru na studium využívalo v roce 2014 67 % všech studentů. Z tohoto srovnání vidíme, že nabídka kvalitního vzdělávání může zásadně přispět k zájmu o takový produkt a stimulovat poptávku po podobné službě. Na jednu stranu sice tyto produkty studenty zatěžují v rozjezdu jejich kariér, na druhou stranu ale poskytují vítané financování univerzitám, které si tak mohou dovolit investice do kvalitního vzdělávání. Financování studia tak přináší řadu benefitů celému systému a je na úvaze celé společnosti v ČR, do jaké míry by se takový postup při fungování vysokého školství vyplatil.

Komentáře k příspěvku