Proč biskup kritizuje množství vysokých škol?

Proč biskup kritizuje množství vysokých škol?

Velký nadhled z nebes?

Pokud se o vysokých školách, studentech, učitelích a vůbec stavu i úrovni školství rozhodne mluvit tak významný představitel církve, jako je bezesporu monsignore Václav Malý, světící arcibiskup pražský, rozhodně stojí za to si jeho názor vyslechnout i se nad ním zamyslet. Ať už budeme bezvýhradně souhlasit, oponovat nebo si vybudujeme vlastní názor, rozhodně bychom tohle téma neměli přejít jen tak. Některé myšlenky jsou velmi zajímavým způsobem formulovány a svědčí o velkém nadhledu pana biskupa, jenž se nad věci světské dokáže povznést. Ovšem právě záležitosti a otázky tohoto světa se zase dotýkají konkrétně nás, studentů…

Kvantita místo kvality? Je to věc názoru.

Za posledních pětadvacet let se ztrojnásobil počet studentů na vysokých školách. To je vcelku logickým dopadem toho, že vzdělání je do praktického života stále více a intenzivněji vyžadováno. Ovšem vztah mezi počtem absolventů vysokých škol a jejich úrovní i kvalitou nabytých znalostí se může stát diskutabilním, závisí to i na úhlu pohledu. Podle monsignora Malého poklesla úroveň vzdělanosti, studium už není jen cílem těch ctižádostivých, kteří mají o vzdělání v konkrétním oboru zájem a chtějí pokračovat dál.

Doklad o maturitním i vysokoškolském vzdělání se stává prý spíš povinným kusem papíru, bez kterého je těžké sehnat nějakou smysluplnou a kvalifikovanou práci. Při svých návštěvách různých vysokých škol se údajně setkal s velmi odlišnou úrovní vzdělanosti i zájmu o vzdělání jako takové, někdy spíš údajně jde jen o dokončení studia a získání platného osvědčení. Přitom má student už v plánu kariéru v úplně jiném oboru, v němž se mu ale studium (ať už z jakýchkoli důvodů) nepodařilo, nebo nechtělo absolvovat. Tím pan biskup zdůvodňuje svůj názor, že ze stávajících 71 vysokých státních a 32 soukromých škol by určité omezení (včetně následující redukce počtu) byly spíš ku prospěchu věci.

Chyba je v učitelích?

Absolventům vysokých škol chybí prý především celkový rozhled, kvalifikace se chápe spíš jako cesta k zisku a snadněji realizovatelné kariéře. Také atmosféra na některých školách prý je doslova ubohá, přístup studentů i vyučujících velmi laxní, kde tenhle problém vznikl? Nebo měl pan biskup smůlu a navštívil zrovna nepříliš kvalitní ústavy, případně mu prostě návštěva zrovna moc nesedla a na hodnocení se to odrazilo?

Upozornil i na to, že mnozí pedagogové jsou tlačeni k častému publikování, ačkoli práce ještě není třeba dotažena do konce, čemuž nakonec odpovídá i kvalita díla. Navrhuje také omezit požadavky maturit a vysokoškolského vzdělání pro mnohá pracovní místa, doporučuje dát naopak větší prostor učňovskému školství. No, všichni to nemůžeme jen řídit, někdo asi bude opravdu muset i pracovat rukama…

Komentáře k příspěvku