Co by měli studenti vědět o nájemních smlouvách?

Co by měli studenti vědět o nájemních smlouvách?

Smlouva nesmlouva

Čtvrtina Čechů bydlí v domě či bytě, který nevlastní. S bydlením v pronájmu, jsou spojeny mýty a nepravdy, nájemníci a pronajímatelé totiž nezřídka podepisují smlouvy, které obsahují neoprávněná ustanovení. Navíc ani jedna ze stran často nezná svá práva a povinnosti. Vznikají tak zbytečné spory a konflikty.

„Před podpisem nájemní smlouvy doporučuji nechat provést revizi nájemní smlouvy právníkem nebo se alespoň obrátit na naši bezplatnou nájemní poradnu. Můžete se tak vyhnout sporům, které mnohdy končí až před soudem,“ uvádí vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

Složená kauce se má úročit

Problémy mohou nastat hned u kauce, kterou hradí nájemník při podpisu nájemní smlouvy. Nový občanský zákoník stanovuje, že výše kauce nesmí přesahovat šestinásobek měsíčního nájemného. Pronajímatel nemá povinnost během nájemního vztahu ukládat peníze na zvláštní účet, může s kaucí tedy nakládat dle svého uvážení. Případné nedoplatky by měl pronajímatel z kauce strhávat až při vypořádání na konci smluvního období. Nemůže použít kauci na vyplacení si nezaplaceného nájemného. Nájemníci mají dokonce právo při vrácení kauce požadovat úroky z kauce od jejího poskytnutí, a to alespoň ve výši zákonné sazby.

Neuhrazení nájemného

Ohledně neplacení nájemného panuje mezi lidmi stále řada omylů, a to jak na straně pronajímatelů, tak nájemníků.

„Pronajímatelé například často píší do nájemních smluv ustanovení o smluvní pokutě v případě opožděné úhrady nájemného – to ale zákon zakazuje. Nájemníci si zase neuvědomují, že nezaplatí-li nájemné, může se pronajímatel domáhat úroku z prodlení či náhrady škody a celá věc může skončit i soudem. Zmatky panují také ohledně okamžité výpovědi nájemní smlouvy,“ uvádí Lukáš Zelený.

Nezaplatí-li nájemce za služby za dobu alespoň tří měsíců, má pronajímatel právo vypovědět nájemní smlouvu okamžitě, bez obvyklé výpovědní doby. Nejedná se však o časový úsek, ale o stanovení výše dlužné částky, kterou je třeba překročit. Pro podání okamžité výpovědi nestačí, pokud jste po tři měsíce uhradili nájem pouze částečně. V tomto případě dlužná částka nedosahuje výše tří měsíčních nájmů.
Pronajímateli má navíc právo zadržet nájemníkovi movitý majetek, a to v případě, že dluží na nájemném či službách.

Komentáře k příspěvku