Chudý student zařizuje živnostenský list krok za krokem

Chudý student zařizuje živnostenský list krok za krokem

A není již pozdě?

Vydělat si, rozjet vlastní profesní kariéru a k tomu využít i případných studentských výhod, to rozhodně nezní špatně. Zvýhodnění ve formě nižších odvodů na sociálním i zdravotním pojištění, slevy na dani, tohle všechno jsou věci, které znějí opravdu lákavě. Jak to tedy doopravdy je se studentským podnikáním? Podívejme se na celou problematiku z několika různých úhlů, hezky krok za krokem.

Jak zahájit činnost?

Ještě před započetím samostatné výdělečné činnosti musíme nahlásit zahájení podnikání kterémukoliv živnostenskému úřadu. K tomu slouží Jednotný registrační formulář, jehož prostřednictvím nahlášení provedeme. Následné informování zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení i finančnímu úřadu už provede živnostenský úřad.

Živnostenské úřady jsou totiž od roku 2006 prohlášeny za CRM (Centrální registrační místa) a tak nám bude stačit vyplnění jednoho jediného formuláře. To samé platí i pro případné založení firmy. V některých specifických oborech lze začít dokonce podnikat bez živnostenského oprávnění, sem se řadí zejména takzvané nezávislé podnikání (spisovatelé, hudebníci), autorská činnost a podnikání podle zvláštních předpisů (daňoví poradci, tlumočníci).

Otázky ohledně sociálního pojištění

Pro studenty, kteří ještě nedosáhli věku 26 let, se podnikání považuje za vedlejší činnost. Proto nejsou povinni v prvním roce platit měsíční zálohy, pokud příjmy (po odečtení výdajů a nákladů) nepřekračují za kalendářní rok tzv. rozhodnou částku (63 865 Kč). V případě, že zisk po odečtení výdajů rozhodnou částku překročí, je povinností odvod měsíční zálohy i pro studenty. Konečné zúčtování bude potom provedeno po odevzdání Přehledu, buď doplatíme zbývající částku pojistného, nebo nám bude vrácen přeplatek. Pro rok 2015 činí výše minimální měsíční zálohy pro vedlejší činnost 777 Kč. Statut studenta je zapotřebí dokládat každoročně až do dovršení věku šestadvaceti let.

Zdravotní pojištění pro podnikání při studiu v roce 2015

Opět jako studenti máme určité úlevy. Toto zvýhodnění se zdravotního pojištění studentů týká v tom, že do 26 let ho za nás platí stát (při doktorandském studiu je limit prodloužen do 28 let), za první rok samostatně výděleční činnosti tudíž nevzniká povinnost toto pojištění odvádět. Není tedy nutné platit zálohy, jako je to povinností pro všechny ostatní OSVČ. V následujících letech hradíme coby podnikající studenti zálohy ve výši, která se vypočte podle skutečně dosaženého příjmu. K tomuto výpočtu slouží údaje z Přehledu o příjmech a výdajích, které je povinen pravdivě vyplnit.

Jak na daně?

Má-li podnikající student velmi nízké náklady, může využít pro výpočet výše daně paušálního stanovení výdajů. Kromě výhod ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění si můžeme při podnikání ještě nárokovat slevu na dani pro studenta. To znamená, že od daně z příjmu si můžeme ještě kromě slevy na poplatníka pro poslední zdaňovací období ve výši 24 840 Kč odečíst slevu na studenta činící dalších 4 020 korun.

Jistotou je využít služby daňového poradce, díky kterému se v problematice vyzná opravdu každý. Vhodná je minimálně úvodní konzultace, díky které lze výrazně ušetřit v budoucnu.

Proč začít podnikat?

Pro studenty je podnikání jednou z variant, jak se vyhnout získávání peněz formou brigád, získat určitý kapitál a současně rozšířit své znalosti o zajímavou zkušenost. Riziko ztráty investic je zpravidla minimální, protože se nepouštíme do žádných velkých akcí, zažijeme přitom na vlastní kůži, jak takové podnikání funguje a o čem to doopravdy je. A právě zkušenosti mají občas tu největší cenu, zejména pokud se je naučíme vhodným způsobem zúročit. Mnozí z nás už to zkusili a byli úspěšní, zůstaneme stát stranou, nebo se přidáme k nim?

Komentáře k příspěvku